KODUNE ENTERAALNE TOITMISRAVI

Hinnanguliselt vajaks Eestis kodust enteraalset toitmist ca 250 patsienti, ravivajaduse kasvu eeldusel võib patsientide arv lähiaastatel ulatuda ca 370 patsiendini. Kuigi Eesti Haigekassa (EHK) on rahastanud mitmeid toitmisravis kasutatavaid teenuseid ja seadmeid, on vastav teenus Eestis seni puudunud ja enteraalne toitmisravi väljaspool haiglaid ei ole praegu sisuliselt rakendatav. Teiste riikide praktika näitel tuleks kodust enteraalset toitmisravi korraldada tervishoiuasutustesse loodud eri spetsialiste koondava toitmisravi meeskondade baasil, mis hindavad patsientide ravi vajadust ja kulgu ning tagavad patsientide varustamise eritoitesegudega ja toitmisraviks vajalike tarvikutega. Raportis kirjeldatakse toitmisravi korraldust ja kvaliteedinõudeid, samuti vajalikke muudatusi teenuste praegustes hüvitamise põhimõtetes. Raporti koostamise ajal on otsustatud tervishoiu teenuste loetellu lisada koduse toitmisravi jaoks vajalikud teenused. Individuaalsest ravivajadusest lähtuvalt peaksid teenuse rakendamiskriteeriumid arvestama ka suukaudse lisatoidu kasutamise võimalust.