Eesmärgid

  • Viia läbi ja toetada uuringuid kliinilises toitmises ja metabolismis, esitada läbiviidud töö kokkuvõtteid ja uuringute tulemused kongressidel ning erialakirjanduses
  • Koostöös teiste erialadega arendada ning võtta kasutusele kõrgemad standardid kliinilises toitmises saavutamaks parim võimalik toitmisravi läbiviimine hospitaliseeritud ja ambulatoorsetel patsientidel
  • Viia läbi koolitusi kliinilise toitmise teooriast ja praktikast tudengitele, residentidele, arstidele, õdedele, dietoloogidele ning farmatseutidele
  • Luua kontakte ja arendada kahepoolset koostööd sarnaste seltsidega Euroopas ja maailmas
  • Luua kontaktid riigikoguga, kodanike ühendustega, Euroopa Liiduga, parandamaks arusaama patsientide toitmise olulisusest ning esineda eksperdina, et seaduslikult ja teaduslikult viia kliinilist toitmist parimasse olukorda, kaitstes patsientide huve. Ühing samuti otsib parimad teed koolituste, teaduste, kliiniliste projektide arendamiseks metabolismi ja kliinilise toitmise alal
  • Publitseerida Seltsi poolt teostatud uuringute tulemusi eelretsenseeritud ajakirjades, tõlkida ja publitseerida European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) poolt loodud ravijuhiseid