SERTIFITSEERIMINE

Alates 01.04.2023 saab haigekassa poolt rahastatavaid toitmisravi teenuseid osutada erialase täiendkoolitusega arst, õde või kutsega toitumisterapeut, kellele on EstSPEN sertifitseerimiskomisjon väljastanud  toitmisravi spetsialisti täiendkoolituse sertifikaadi. 

EstSPEN nõuded toitmisravi spetsialisti täiendkoolitusteks:

 • sertifikaadi taotlejal on nõutav tervishoiutöötaja baaskompetentsus – vastavasisuline haridus (arst, õde või kutsega toitumisterapeut) või tõendatud töökogemus;
 • haiguspuhuse toitmisravi täiendkoolitusvajadus on juba töötavale toitmisravi spetsialistile ja resertifitseerimise taotlemise korral viimase 5a jooksul: 6 EAP (156 akadeemilist tundi), millest vähemalt pool on kontaktõpe ja mille puhul arvestatakse ka erialast koolitus- ja teadustööd;
 • haiguspuhuse toitmisravi täiendkoolitusvajadus alustavale toitmisravi spetsialistile viimase 5a jooksul: 6 EAP (156 akadeemilist tundi), millest vähemalt pool on kontaktõpe ja lisaks 1-2a superviseeritud meeskondlikku tööd piirkondliku tervishoiuteenuse osutaja või väljaõppinud toitmisravi meeskonna juures.

Haiguspuhuse toitmisravi täiendkoolitusvajaduse nõuded nii juba töötavale kui alustavale toitmisravi spetsialistile (6 EAP st 156 akadeemilist tundi):

 • Kliiniline kompetents – haiguspuhuse toitmisravi kompetentse toetavad koolitused (aksept ≥50% üldmahust st ≥78 akadeemilist tundi)
 • Toetav kompetents – dietoloogilisi/toitmisravi baaskompetentse toetavad koolitused (aksept 0-25% üldmahust st kuni 39 akadeemilist tundi)
 • Erialane kompetents – valdkondlikult tööd toetavad muid kompetentse suurendavad koolitused (aksept 0-25% üldmahust st kuni 39 akadeemilist tundi)
 • Muu kliinilise toitmise alane õppe- või teadustegevus (aksept 0-25% üldmahust, st kuni 39 akadeemilist tundi)

Sertifikaadi taotleja esitab nõutud tähtajaks:

 • CV;
 • EstSPENi vormil ülevaate haiguspuhuse toitmisravi täiendkoolituste kohta koos infoga koolituse toimumise aja, korraldaja, programmi ja koolituse kestvuse kohta;
 • läbitud täiendkoolituste sertifikaatide koopiad (elektrooniliselt);
 • superviisori poolt allkirjastatud kinnituse läbitud praktika ja taotleja kompetentsuse kohta haiguspuhuse toitmisravi konsultatsiooni iseseisvaks läbiviimiseks;
 • dokumendid esitada ühes digikonteineris digiallkirjastatult meilile estspen@gmail.com.

Sertifitseerimiskomisjon:

 • vaatab taotlused läbi ja teavitab taotlejat otsusest 30p jooksul, vajadusel esitab täiendavaid küsimusi tõendamiseks taotluse esitajale;
 • sertifikaadid kinnitatakse 1x aastas EstSPENi meeskondade ümarlaual EstSPENi juhatuse poolt;
 • ülemineku ajal saab taotleda sertifikaati erandkorras 2x aastas. Dokumentide esitamise tähtaeg 2023 on 01.03.23 ja 01.10.23;
 • nii kätte saadud taotlusest kui sertifitseerimiskomisjoni otsusest teavitab EstSPENi juhatus taotlejat e-posti teel.