Ajalugu

2020

 • EstSPEN´i liikmete registreerimine Block Membership vormis Euroopa Kliinilise Toitmise Seltsis (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ESPEN)
 • ESPEN nõukogu reaal- ja virtuaalkoosolekutel (jaanuar, september) osalemine
 • ESPEN projekti – Euroopa Ülikoolide meditsiinierialade toitumisteaduste õppe edendamine -NEMS – koosolekul osalemine
 • TÜ Meditsiiniteaduste dekaani kaasamine NEMS arutellu-koosolekule 14.01, NEMS deklaratsiooni allkirjastmine, arutelu dekaaniga toitmisravi õppe korralduslike võimaluste osas
 • Üldkoosoleku ja EstSPEN esimeste talvepäevade ettevalmistus ja läbiviimine
 • EstSPEN töögruppide moodustamine
 • Ümarlaua korraldamine Tartus TÜ kliinikumis ja Lõuna-Eesti regioonis toitmisravi teemade edendamiseks
 • Osalejate kinnitamine ESPEN IF ekspertkursusel
 • Osalemine toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutset väljastava komisjoni töös
 • 30.01.2020 Toitumis- ja liikumisravi konverentsi läbiviimine koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Meditsiiniuudistega
 • 11.02.2020 ja 05.10.2020 LLL koolituse “Enetraalne ja parenteraalne toitmine” läbiviimine koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga
 • 02.10.2020 Laste Toitmisravi veebikoolituse läbiviimine
 • Ambulatoorsete toitmisravi teenuste edasine korraldamine, korralduslik arutelu
 • Suukaudse toitmisravi Eesti Haigekassa kompensatsiooni arutelu jätkamine, täienduste esitamine (3 dokumenti)
 • Seltsi liikmete arvu suurendamine 67-lt 72-le
 • Seltsi uue juhatuse valimine ja registreerimine
 • Kodulehe uuendamine

2019

 • EstSPEN´i liikmete registreerimine Block Membership vormis Euroopa Kliinilise Toitmise Seltsis (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ESPEN)
 • Osalemine toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutset väljastava komisjoni töös
 • 17.01.2019 Toitumis- ja liikumisravi konverentsi läbiviimine koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Meditsiiniuudistega
 • 07.03.2019 ja 13.09.2019 LLL koolituse “Enetraalne ja parenteraalne toitmine” läbiviimine koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga
 • 11.10.2019 LLL koolituse “Toitumuse hindamine” läbiviimine Pärnus
 • 07.11.2019 NutritionDay Worldwide 2019 korraldamine
 • Osalemine 31.08-03.09.2019 41. ESPENi kongressil Krakowis, Poolas
 • Osalemine 24-25.10.19 Balti Kliinilise Toitmise Seltsi seminaril Riias
 • Koduse enteraalse toitmise teenuse edasine korraldamine
 • Taotluse esitamine suukaudsete ravitoitude lisamiseks Haigekassa raviteenuste nimekirja
 • Osalustasu leidmine 3 liikmele 04-09.11 Sloveenias toimuva Kliinilise toitmise ja metaboolse ravi baaskursusel osalemiseks
 • Seltsi liikmete suurendamine 53-lt 67-le;
 • Infovahetuse ja suhtluse parandamine liikmetega, kodulehe www.estspen.ee loomine

2018

 • EstSPEN´i liikmete registreerimine Block Membership vormis Euroopa Kliinilise Toitmise Seltsis (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ESPEN)
 • Osalemine 11. Balti kliinilise toitmise seminaril Leedus
 • Osalemine toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutset väljastava komisjoni töös
 • 5-10.10.2018 osalemine ESPENi kliinilise toitmise baaskoolitusel Zagrebis
 • Toetatud Eesti Kliinilise Toitmise Patsientide Ühingu loomist ja Poola koduse parenteraalse toitmise ühingu aastakonverentsi külastamist
 • Jätkatud Haigekassaga koduse enteraalse toitmise teenuse rakendumise tingimuste arutelu ja töötatud välja teenuse kvaliteedi jälgimise ja kompenseerimise alused
 • Korraldatud haiguspuhuste dieetide aruteluks teiste eriala organisatsioonide kaasamisel ümarlaua arutelud, mille tulemusel tehtud ettpanekud Sotsiaalministi määruse “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses” muutmiseks
 • Koostöö jätkamine teiste eiralaseltsidega haiguspuhuste toitumissoovituste ja haiglatoitlustuse juhendmaterjali koostamiseks
 • Taotluse esitamine tsöliaakia patsientide toitumisalase nõustamise teenuse Haigekassa raviteenuste nimekirja lisamiseks

2017

 • EstSPEN´i liikmete registreerimine Block Membership vormis Euroopa Kliinilise Toitmise Seltsis (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ESPEN)
 • Osalemine 39 ESPENi konverentsil 09-12 septembril Haagis, Hollandis
 • 10. Baltic Course in Clinical Nutritionil korraldamine Tallinnas, Eestis
 • Osalemine toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutset väljastava komisjoni töös
 • Koolituste läbiviimine arstidele, õdedele, üliõpilastele, residentidele, farmatseutidele
 • Koduse parenteraalse toitmise teenuse osutamise info kogumine
 • Koduse enteraalse toitmise teenuse kompenseerimise läbirääkimised Haigekassaga
 • Moodustatud haiguspuhuste dieetide soovituste töögrupp

2016

 • EstSPEN´i liikmete registreerimine Block Membership vormis Euroopa Kliinilise Toitmise Seltsis (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ESPEN)
 • Osalemine ESPENi nõukogu koosolekutel, 10-12 jaanuar 2016, Nizza, Prantsusmaa; 16. september 2016, Kopenhaagen, Taani
 • Koostöös suuremate haiglatega (Põhja Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum) ja Eesti Lastearstide Seltsiga viidud läbi kliinilise toitmise koolitusi ja seminare (märts, oktoober 2016)
 • Osalemine 23. Annual Meeting of Eastern European Countries -17. September 2016
 • Osalemine 38. ESPENi konverentsil 17.-20 septembril 2016, Kopenhaagenis, Taanis
 • 9. Baltic Course in Clinical Nutritionil osalemine ja korraldamise abistamine 11.-13. november, Riias, Lätis
 • Osalemine ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic care kursustel, 6-12 oktoober, Krakowis, Poolas
 • Osalemine Baltic Club of Clinical Nutrition töös ning Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi esindamine rahvuslikel üritustel välismaal
 • Osalemine toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutset väljastava komisjoni töös
 • Koolituste läbiviimine arstidele, õdedele, üliõpilastele, residentidele, farmatseutidele
 • Koduse parenteraalse toitmise teenuse kompenseerimise tingimuste läbirääkimised Haigekassaga
 • Koduse enteraalse toitmise teenuse kompenseerimise läbirääkimised Haigekassaga

2015

 • EstSPEN´i liikmete registreerimine Block Membership vormis Euroopa Kliinilise Toitmise Seltsis (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ESPEN)
 • Osalemine ESPENi nõukogu koosolekutel, 10-12 jaanuar 2015, Nizza, Prantsusmaa; 5 september 2014, Lissabon, Portugal
 • Koostöös teiste erialaseltsidega (Eesti Sisearstide Ühendus, Eesti Haiglaapteekrite Liit, Eesti Gastroenteroloogide Selts) viidud läbi kliinilise toitmise koolitusi ja seminare (jaanuar, veebruar 2015)
 • Osalemine konverentsil, ACCN 11th Course of Clinical Nutrition, 17-19 aprill 2015
 • Osalemine 7th Congress and 28th International Conference of Polish Society for Parenteral, Enteral Nutrition and Metabolism, 11-13 juuni 2015, Jachranka, Poola
 • Osalemine 37. ESPENi konverentsil 5-8 september 2015, Lissabon, Portugal
 • 8. Baltic Course in Clinical Nutritionil osalemine ja korraldamise abistamine 27- 28 september, Vilnius, Leedu
 • Osalemine ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic care kursustel, 6-12 november, Rumeenia
 • Osalemine Baltic Club of Clinical Nutrition töös ning Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi esindamine rahvuslikel üritustel välismaal
 • NutritionDay (NutritionDay in Europe raames) auditi läbiviimine
 • Osalemine toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutset väljastava komisjoni töös
 • Koolituste teostamine arstidele, õdedele, üliõpilastele, residentidele, farmatseutidele
 • Koduse parenteraalse toitmise teenuse kompenseerimise avalduse esitamine Haigekassale
 • Enteraalse toitmise teostamise väljaspool intensiivravi osakonda kompenseerimiseks avalduse esitamine Haigekassale

2014

 • EstSPEN´i liikmete registreerimine Block Membership vormis Euroopa Kliinilise Toitmise Seltsis (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ESPENis)- 22 liiget
 • Osalemine ESPENi nõukogu koosolekutel, 10-12. jaanuar 2014 Nizza, Prantusmaa; 5. september 2014 Genf, Šveits
 • Koostöös Aesculap Academyga viidud läbi 4 LLL kursust Tallinnas, jaanuar 2014
 • Osalemine „6th Congress and 27th International Conference of Polish Society for Parenteral, Enteral Nutrition and Metabolism“ 20-22 juuni 2014 Jachranka, Poola
 • Osalemine 36. ESPENi konverentsil 6-9 september 2014 Genf, Šveits
 • 7-nda Baltic Course in Clinical Nutrition korraldamine ja läbiviimine 26-27. septembril, Laulasmaa, Eesti. Konverentsil oli 100 osalejat Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Soomest ja Suurbritanniast. Lektoriteks olid oma erialal tunnustatud spetsialistid Eestis, Lätist, Leedust, Poolast, Suurbritanniast, Tšehhist ja Šveitsist
 • Ühe EstSPENi liikme osalemine British Association of Parenteral and Enteral Nutrition aastakonverentsil, oktoober, Harrogate UK
 • Kahe EstSPENi liikme osalemine ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic care kursustel, 5-11 november, Hradec Králové, Tšehhi
 • Osalemine Baltic Club of Clinical Nutrition töös ning Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi esindamine välismaal
 • Osalemine teiste erialaseltside konverentsidel ja õppepäevadel loengutega kliinilisest toitmisest (Eesti Taastusarstide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi ühiskonverents, Haapsalu 15.05.2014)
 • Osalemine toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutset väljastava komisjoni loomisel
  • Kliinilise toitmise seminarid ja loengud arstidele, õdedele erinevates Eesti haiglates (Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Jõgeva Haigla)
 • Viidud läbi koolitusi arstidele, õdedele, üliõpilastele, residentidele, farmatseutidele

2013

 • ESTSPEN´i registreerimine Block Membership vormis ESPEN´is- 18 liiget
 • Osalemine ESPENi nõukogu koosolekutel, 12-13 jaanuar 2013: Nizza, Prantsusmaa; 30 august 2013: Leipzig, Saksamaa
 • Osalemine The Life Long Learning (LLL) programme in Clinical Nutrition and Metabolism Teach the Teachers kursusel 13 jaanuar 2013, Nizza, Prantsusmaa
 • Läbi viidud 2 LLL- kursust (Approach to parenteral nutrition; Nutritional support in the perioperative period) 25 mai 2013, Pärnu, Eesti
 • Osalemine 35. ESPENi kongressil 31 august- 3 september 2013, Leipzig, Saksamaa
 • Koostöös Poola, Läti ja Leedu kliiniliste toitmise seltsidega viidud läbi VI Baltic Club Course in Clinica Nutrition, 13-14 september, Varssavi, Poola
 • 3 seltsi liikme osalemine 20. ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic care kursustel, 10-16 november 2013, Gödöllö, Ungari
 • NutritionDay (http://www.nutritionday.org) läbiviimine 2 intensiivravi osakonnas (SA Tartu Ülikooli Kliinikum); hematoloogia ja pulmonoloogia osakonnas (SA Põhja Eesti Regionaalhaigla), 7 november 2013
 • Kliinilise toitmise seminarid ja loengud arstidele, õdedele erinevates Eesti haiglates (SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Viljandi Haigla, Pärnu Haigla)
 • Loengud kliinilisest toitmisest Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna anestesioloogia ja kirurgia residentide õppepäevadel 15-16 jaanuar
 • Loeng kliinilisest toitmisest C.E.E.A (Committee of European Education in Anesthesiology) koolitustsüklis

2012

 • ESTSPEN´i registreerimine Block Membership vormis ESPEN´is- 14 liiget
 • Lähetatud 4 liiget 19-ndale ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care (28.10-03.11.2012.a.). Horvaatia
 • Võetud osa 34. ESPEN´i Kongressist 8.09 – 11.09.2012 Barcelonas, Hispaania. Osaletud ESPEN Council´i töös (Euroopa seltsi juhtimisorgan)
 • Koostöös Läti ja Leedu kliinilise toitmise ühingutega organiseeritud ja läbiviidud V Baltic Club of Clinical Nutrition kursus. Riga, Latvia
 • ICU NutritionDay audit (NutritionDay in Europe- raames) (http://www.nutritionday.org/ )
 • Koolituspäevad: õdedele (Enteraalne ja parenteraalne toitmine) , proviisoritele (SA TÜK) (Parenteraalne toitmine, toitmissegud), kirurgidele (Perioperatiivne toitmine), anestesioloogidele (AS LTKH), jne
 • Loengud anestesioloogia residentidele
 • Avaldatud kaks artiklit ajakirjas „Perearst“ ( Kliinilisest toitmisest perearstile, Vähihaige toitmisravi)

2011

 • ESTSPEN´i registreerimine Block Membership vormis ESPEN´is- 12 liiget
 • 11.02.2011.a. Koostöös Eesti Kirurgide Assotsiatsiooniga ja Eesti Anestesioloogide Seltsiga viidud läbi koolituspäev kirurgidele ning anestesioloogidele „Kirurgilise haige toitmisravi“
 • Osaletud 7. Adriatic Club Clinical Nutrition ning 1. Congress on Clinical Nutrition of Bosnia and Herzegovina kongressidel (26-28.05.2011.a.)
 • Osaletud 33. ESPEN´i Kongressil 3.09 – 06.09.2011 Gothenburgis, Rootsis, kus ka võetud osa ESPEN Council´i töös (Euroopa seltsi juhtimisorgan)
 • Koos Leedu Kliinilise Toitmise Seltsiga valmistatud ette ning viidud läbi 18-ndat Basic in Clinical Nutrition kursust 6-12.10.2011. Trakai, Leedu
 • Koostöös Läti ja Leedu kliinilise toitmise ühingutega organiseeritud ja läbiviidud IV Baltic Club of Clinical Nutrition kursus (Leedu)
 • ICU NutritionDay audit (NutritionDay in Europe raames) SA TÜK Anestesioloogia- Intensiivravi osakonnas (http://www.nutritionday.org/ )
 • Koolituspäevad: koduõdedele (Kodune enteraalne ja parenteraalne toitmine), Kuresaare Haigla personaalile (Enteraalse toitmise alused), kirurgidele (Perioperatiivne toitmine)
 • Loengud anestesioloogia residentidele
 • Seltsi korralised koosolekud Tallinnas

2010

 • ESTSPEN´i registreerimine Block Membership vormis ESPEN´is- 12 liiget
 • Koostöös Läti ja Leedu kliinilise toitmise ühingutega organiseeritud ja läbiviidud III Baltic Club of Clinical Nutrition kursus Tallinnas. 20-21.03.2010.a. Osales 15 inimest kõigist kolmest riigist (arstid ja residendid)
 • ICU NutritionDay auditi läbiviimine (NutritionDay in Europe raames) SA TÜK Anestesioloogia- Intensiivravi osakonnas. (http://www.nutritionday.org/ )
 • Osaletud 32. ESPEN´i Kongressil 5.09 – 08.09.2010. Nice, Prantsusmaa
 • Osaletud ESPEN Council´i töös (15-17.01.2010, ja 3-5.09.2010)
 • Osaletud rahvusvahelisel koolitusel „Home Parenteral Nutrition“. Varssav, Poola
 • 17th ESPEN Basic Course kursusele kursantide saatmine
 • Koolituspäev koduõdedele 13.11.2010 – kokku ca 30 inimest
 • Loengute läbiviimine anestesioloogia residentidele, Lõuna-Eesti Vähiühingu liikmetele
 • Publitseeritud ning esindatud uut Kliinilise Toitmise juhendit, uue täiendatud Austria Kliinilise Toitmise Ühingu ( AKE ) soovituste tõlge, koostöös B.Braun Medical OÜ-ga
 • Seltsi korralised koosolekud Tallinnas ja Tartus

2009

 • ESTSPEN´i registreerimine Block Membership vormis ESPEN´is- 11 liiget
 • AS ITKH koolitusosakonnaga koolituspäevad õdedele. Osales ca 50 inimest
 • AS ITKH Anestesioloogia- Intensiivravi osakonna Enteraalse Toitmise Juhtnööride väljatöötamine ning esitamine, aprill 2009
 • Koostöös Läti ja Leedu kliinilise toitmise ühingutega kursuse „II Baltic Club of Clinical Nutrition“ organiseerimine Riias. 13-15.03.2009.a., kus osales 15 inimest Eestist (arstid ja residendid)
 • ICU NutritionDay auditi läbiviimine ( NutritionDay in Europe raames) AS ITKH Anestesioloogia- Intensiivravi osakonnas. (http://www.nutritionday.org/ )
 • Osalemine 31. ESPEN´i Kongressil 29.08 – 01.09.2009. Viin, Austria
 • Seltsi korralised koosolekud Tallinnas ja Tartus