Teenusest

Alates 2019. aastast kuulub  kodune enteraalne toitmine haigekassa tervishoiuteenuste loetelusse.

Koduse enteraalse toitmise ravipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Enteraalne toitmine boolusena

7037

10,39

100

0

Enteraalne toitmine püsiinfusioonina

7038

22,63

100

0

Enteraalne toitesegu 1000 kcal (kodusel ravil)

7039

  3,65

50

50


Haigekassa võtab koodidega 7037, 7038, 7039 tähistatud teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud toitelahuse manustamine sondi või stoomi kaudu, kuna suukaudsel tavatoidu söömisel pole tal võimalik saavutada vajadustele vastavat toitainete pakkumist ja/või toitainete omastamist järgmiste seisundite tõttu:

1) pahaloomulise kasvajalise haigusega kaasnev alatoitumus;

2) neelamishäired lihas- ja/või närvisüsteemi haiguse või kahjustuse korral;

3) imendusmishäirega seedetrakti haigus, väärarend või kahjustus;

4) kaasasündinud ainevahetushäire või ebaselge kasvupeetus.

Koodidega 7037, 7038, 7039 tähistatud teenuseid rakendatakse juhul, kui raviotsuse on teinud ravimeeskond, millesse kuuluvad toitmisravi koolitusega arst ja õde ning logopeed, toitumisterapeut või dietoloog, ja kui järgitakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud koduse enteraalse toitmise teenuse kvaliteedi kriteeriume.

Teenused koodidega 7037 ja 7038 sisaldavad enteraalseks toitmiseks vajalike ühekordsete tarvikute kulu, patsiendi halduse kulu ning toitesegude ja tarvikute kohaletoimetamise kulu iga toitmise ravipäeva kohta.

Koodiga 7038 tähistatud teenust rakendatakse ravipäeva kohta juhul, kui enteraalsel toitmisel kasutatakse püsiinfusiooni pumpa.

Koodiga 7039 tähistatud teenuseid rakendatakse ööpäeva kohta vastavalt vajalikule kaloraažile alates 1000 kcal-st ning seda rakendatakse koos koodiga 7037 või 7038.

Suukaudsed täisväärtuslikud toitelahused ei ole koduse enteraalse toitmise teenuse all. Taotluse haigekassale nende erandkorras hüvitamisele saab teha SIIT.