Teenusest

Alates 2019. aastast kuulub  kodune enteraalne toitmine haigekassa tervishoiuteenuste loetelusse.

Koduse enteraalse toitmise ravipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Enteraalne toitmisravi boolusena

7037

13,11

100

0

Enteraalne toitmisravi püsiinfusioonina

7038

25,35

100

0

Enteraalne toitelahus 1000 kcal (kodusel ravil)

7039

  3,65

50

50

(8)Tervisekassa võtab koodidega 7037, 7038, 7039 ja 7029 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud toitelahuse manustamine sondi või stoomi kaudu, kuna suukaudsel tavatoidu söömisel pole tal võimalik saavutada vajadustele vastavat toitainete pakkumist ja/või toitainete omastamist järgmiste seisundite tõttu:
  1) pahaloomulise kasvajalise haigusega kaasnev neelamishäire või alatoitumusrisk;
  2) neelamishäired lihas- ja/või närvisüsteemi haiguse või kahjustuse korral;
  3) imendumishäirega seedetrakti haigus, väärarend või kahjustus;
  4) kaasasündinud ainevahetushäire või ebaselge kasvupeetus.

(9) Koodidega 7037, 7038, 7039 ja 7029 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse juhul, kui raviotsus on tehtud koodiga 7089 (haiguspuhuse toitmisravi raviplaani koostamine või muutmine eksperdikomisjonis (vähemalt kaks toitmisravi koolitusega liiget, kellest üks on arst)) tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel ning kui järgitakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud toitmisravi teenuse kvaliteedi kriteeriume.

 (10) Koodidega 7037 ja 7038 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad enteraalseks toitmisraviks vajalike ühekordsete tarvikute kulu, patsiendi halduse kulu ning toitesegude ja tarvikute kohaletoimetamise kulu ühe ravipäeva kohta.

(11) Koodiga 7038 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ravipäeva kohta juhul, kui enteraalsel toitmisel kasutatakse püsiinfusiooni pumpa.

(14) Koodidega 7039 ja 7029 tähistatud teenuseid rakendatakse koos koodiga 7037 või 7038 tähistatud tervishoiuteenusega ööpäeva kohta vastavalt vajalikule kaloraažile alates 1000 kcal-st.

(15) Koodidega 7037, 7038, 7039 ja 7029 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata koos koodidega 2070, 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenustega.

 

Suukaudsed täisväärtuslikud toitmisravi preparaadid on tervishoiteenuste loetelus alates 2023. aastast ning kompenseeritakse 75-100% järgnevate haigusseisundite korral:

  • täielikult pärilik ainevahetushaigus (koodid: E70 – E72, E74, E75, E77, E79, E80, E83, E84, G40, G41)
  • seedetrakti kaasasündinud või omandatud puudulikkus; põletikuline soolehaigus (koodid: K50-52, K55-K56, K59, K63, K90-K93, P76, Q41-43)