Teenuse standarkulu komponendid

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määrus nr 9 „Kindlustatud
isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt
ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu
arvutamise metoodika“
Lisa 3

KoodRessursi nimiRessursi maksumus/kp
7037Patsiendi haldus1,84
 IT ressursid0,76
 Toitesond5,33
 Toitmisravi manustamissüsteem2,53
 KOKKU10,39
   
7038Patsiendi haldus1,84
 IT ressursid0,76
 Enteraalse toitmise pump9,00
 Toitesond5,33
 Toitmisravi manustamissüsteem5,76
 KOKKU22,63