Kvaliteedikriteeriumid

Toitmisravi kvaliteedi kriteeriumid

1) Individuaalse toitmisravi plaani koostamine ja jälgimine
Kriteerium 1: Patsiendile on koostatud ja dokumenteeritud individuaalne toitmisravi plaan.
Kriteerium 2: Toitmisravi jätkamise vajadust ja efektiivsust on jälgitud regulaarselt.
Kriteerium 3: Neelamisfunktsiooni on toitmisravi plaani koostamisel hinnanud logopeed.
Kriteerium 4: Kõik toitmisraviga seotud tüsistused on registreeritud ja käsitletud.
2) Toitmisteede kasutamine ja jälgimine
Kriteerium 1: Patsiendile on teostatud toitmistee kontroll.
Kriteerium 2: Toitmisteedega seotud tüsistusi esineb harva.
Kriteerium 3: Kõik toitmisteedega seotud tüsistused on registreeritud ja kiirelt käsitletud.
Kriteerium 4: Toitmisteede ning manustamissüsteemide kasutusaeg vastab tootja
soovitusele ning mittevajalikud toitmisteed on eemaldatud.
3) Toitmisravi preparaatide ja tarvikute kasutus ja transport
Kriteerium 1: Toitmisravi preparaatide ja nende manustamise meetod, sagedus ja kogus
arvestab toitmisravi plaanis seatud eesmärke.
Kriteerium 2: Dokumenteeritud on toitmisravi preparaatide ja toitmismeetodite valik,
muutmise ja/või vahetamise põhjus.
Kriteerium 3: Kõigi vajalike tarvikute ja toitmisravi preparaatide kättesaadavus on tagatud
piisava varuga.
Kriteerium 4: Puuduvad tarnekatkestused. Tarneprobleemid ja nende põhjused on
registreeritud.
4) Patsiendi ja hooldajate koolitus
Kriteerium 1: Patsiendile on selgitatud isikliku toitmisravi plaani eesmärki ja läbiviimist
toitmisravi alustamisel.
Kriteerium 2: Patsient ja/või tema hooldaja on saanud oskused toitmisravi läbiviimiseks.
Kriteerium 3: Ambulatoorse toitmisravi vajaduse korral on patsient saanud toitmisravi
preparaatide ja ravimite manustamise skeemi ja õpetuse.
Kriteerium 4: Ambulatoorse toitmisravi vajaduse korral on patsient saanud õpetuse
toitmisravi tarvikute ja preparaatide tellimise ja säilitamise kohta.
Kriteerium 5: Patsiendi individuaalse toitmisravi plaani järgimist on hinnatud igal visiidil.
Kriteerium 6: Patsienti on teadlik võimalikest toitmisravi tüsistustest ja neile abi saamise
võimalusest.
5) Auditeerimine
Kriteerium 1: Loodud on patsiendi toitmisravi plaan, selle järgimise, eesmärkide, kulude
ja kõrvaltoimete registreerimist võimaldav elektroonne süsteem.
Kriteerium 2: Registriandmete põhjal hinnatakse regulaarselt teenuse
kasutust, tulemuslikkust ja võimalikke korralduslikke probleeme.
Kriteerium 3: Toitmisravi spetsialistid on vastava pädevusega /sertifitseeritud ning neile on
tagatud täiendkoolitused