Toitmisravi infopäev 02.06.2023

I POOL: TEENUSTE JA SERTIFITSEERIMISE INFOPÄEV

00-00.46 Sissejuhatus infopäeva. Uute toitmisravi teenuste ja osutamistingimuste tutvustus  Hanna-Liis Lepp, EstSPEN juhatus

00.46-01.04 Toitmisraviteenuste senine rakendumine 2019-2023    Siiri Oad, EstSPEN juhatus

01.04-01.19 Toitmisravispetsialistide sertifitseerimine   Aaro Nursi, EstSPEN sertifitseerimiskomisjoni esimees

01.22-01.41 Toitmisravi täiendkoolituste sertifitseerimise taotlemine 2023/2024   Kadri Bobrovski, EstSPEN juhatus

01.41-02.39 Soovitused tervishoiuteenuste pakkujatele teenuste planeerimiseks  Hanna-Liis Lepp

II POOL: TOITMISRAVI KOMPETENTSIDE ARUTELU  

Toitmisravikompetentsid. Tervishoiuteenuse osutajate  senine praktika. Erialaseltside senine praktika. Planeeritud  ja võimalikud edasised tegevused kompetentside määratlemiseks.

Arutelu jätk:

Toitmisravi spetsialistide sertifitseerimine, dokumentide esitamise tähtaeg 01.03.2023

Alates 01.04.2023 saab haigekassa poolt rahastatavaid toitmisravi teenuseid osutada erialase täiendkoolitusega arst, õde või kutsega toitumisterapeut, kellele on EstSPEN sertifitseerimiskomisjon väljastanud  toitmisravi spetsialisti täiendkoolituse sertifikaadi. Sertifikaat väljastatakse viieks aastaks. Taotluseid vaadatakse läbi ja sertifikaate väljastatakse 1x aastas.

EstSPEN nõuded toitmisravi spetsialisti täiendkoolitusteks:

 • sertifikaadi taotlejal on nõutav tervishoiutöötaja baaskompetentsus – vastavasisuline haridus või tõendatud töökogemus;
 • haiguspuhuse toitmisravi täiendkoolitusvajadus on juba töötavale toitmisravi spetsialistile ja resertifitseerimise taotlemise korral viimase 5a jooksul: 6 EAP (156 akadeemilist tundi), millest vähemalt pool on kontaktõpe ja mille puhul arvestatakse ka erialast koolitus- ja teadustööd;
 • haiguspuhuse toitmisravi täiendkoolitusvajadus alustavale toitmisravi spetsialistile viimase 5a jooksul: 6 EAP (156 akadeemilist tundi), millest vähemalt pool on kontaktõpe ja lisaks 1-2a superviseeritud meeskondlikku tööd piirkondliku tervishoiuteenuse osutaja või väljaõppinud toitmisravi meeskonna juures.

Sertifikaadi taotleja esitab nõutud tähtajaks:

 • ülevaate ja tunnistuste koopiad haiguspuhuse toitmisravi täiendkoolituste kohta koos infoga koolituse toimumise aja, korraldaja, programmi ja koolituse kestvuse kohta;
 • superviisori poolt allkirjastatud kinnituse läbitud praktika ja taotleja kompetentsuse kohta haiguspuhuse toitmisravi konsultatsiooni iseseisvaks  läbiviimiseks;
 • dokumendid esitada ühes digikonteineris digiallkirjastatult meilile estspen@gmail.com.

Sertifitseerimiskomisjon:

 • vaatab taotlused läbi ja teavitab taotlejat otsusest 30p jooksul, vajadusel esitab täiendavaid küsimusi tõendamiseks taotluse esitajale;
 • sertifikaadid kinnitatakse 1x aastas EstSPEN meeskondade ümarlaual EstSPEN juhatuse poolt;
 • ülemineku ajal saab taotleda sertifikaati erandkorras 2x aastas:
 • dokumentide esitamise tähtaeg 2023 on 01.03.23 ja 01.10.23;
 • nii kätte saadud taotlusest kui sertifitseerimiskomisjoni otsusest teavitab EstSPENi juhatus taotlejat e-posti teel.