Toitmisravi teenuste infotund

Esmaspäeval 23.01.2023 kell 15.00-17.00 toimub Põhja-Eesti Regionaalhaigla A-korpuse suures saalis toitmisravi teenuste infotund. Peamisteks teemadeks 2023. aastal Tervisekassa poolt rahastatavad uued toitmisravi teenused ja suukaudsed toitmisravi preparaadid ning toitmisravi spetsialistide sertifitseerimine.

Infotunniga saab liituda ka veebis: Microsoft Teamsi link siin 

Toitmisravi spetsialistide sertifitseerimine, dokumentide esitamise tähtaeg 01.03.2023

Alates 01.04.2023 saab haigekassa poolt rahastatavaid toitmisravi teenuseid osutada erialase täiendkoolitusega arst, õde või kutsega toitumisterapeut, kellele on EstSPEN sertifitseerimiskomisjon väljastanud  toitmisravi spetsialisti täiendkoolituse sertifikaadi. Sertifikaat väljastatakse viieks aastaks. Taotluseid vaadatakse läbi ja sertifikaate väljastatakse 1x aastas.

EstSPEN nõuded toitmisravi spetsialisti täiendkoolitusteks:

 • sertifikaadi taotlejal on nõutav tervishoiutöötaja baaskompetentsus – vastavasisuline haridus või tõendatud töökogemus;
 • haiguspuhuse toitmisravi täiendkoolitusvajadus on juba töötavale toitmisravi spetsialistile ja resertifitseerimise taotlemise korral viimase 5a jooksul: 6 EAP (156 akadeemilist tundi), millest vähemalt pool on kontaktõpe ja mille puhul arvestatakse ka erialast koolitus- ja teadustööd;
 • haiguspuhuse toitmisravi täiendkoolitusvajadus alustavale toitmisravi spetsialistile viimase 5a jooksul: 6 EAP (156 akadeemilist tundi), millest vähemalt pool on kontaktõpe ja lisaks 1-2a superviseeritud meeskondlikku tööd piirkondliku tervishoiuteenuse osutaja või väljaõppinud toitmisravi meeskonna juures.

Sertifikaadi taotleja esitab nõutud tähtajaks:

 • ülevaate ja tunnistuste koopiad haiguspuhuse toitmisravi täiendkoolituste kohta koos infoga koolituse toimumise aja, korraldaja, programmi ja koolituse kestvuse kohta;
 • superviisori poolt allkirjastatud kinnituse läbitud praktika ja taotleja kompetentsuse kohta haiguspuhuse toitmisravi konsultatsiooni iseseisvaks  läbiviimiseks;
 • dokumendid esitada ühes digikonteineris digiallkirjastatult meilile estspen@gmail.com.

Sertifitseerimiskomisjon:

 • vaatab taotlused läbi ja teavitab taotlejat otsusest 30p jooksul, vajadusel esitab täiendavaid küsimusi tõendamiseks taotluse esitajale;
 • sertifikaadid kinnitatakse 1x aastas EstSPEN meeskondade ümarlaual EstSPEN juhatuse poolt;
 • ülemineku ajal saab taotleda sertifikaati erandkorras 2x aastas:
 • dokumentide esitamise tähtaeg 2023 on 01.03.23 ja 01.10.23;
 • nii kätte saadud taotlusest kui sertifitseerimiskomisjoni otsusest teavitab EstSPENi juhatus taotlejat e-posti teel.

Uued haigekassa poolt rahastatavad toitmisravi teenused

nutritionDay worldwide 10.11.2022

NutritionDay: suurim rahvusvaheline haiguspuhuse alatoitumuse ja toitmisravi andmebaas. Alates 2006. aastast toimub iga aasta novembris ühepäevane läbilõikeline küsitlusuuring haiglapatsientide toitumuse ja toitmisravi kohta. Eesti on varem osalenud aastatel 2015 ja 2021. 

2022. aastal osalevad uuringus koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Ida-Viru Keskhaigla. Rahvusvahelised uuringutulemused on vabalt kättesaadavad SIIN

Eestikeelsed küsimustikud saab alla laadida SIIT